E-poe www.kavalpea-apteek.ee  ostu-müügieeskirjad

  

1. Üldsätted

1.1.Veebipoest www.kavalpea-apteek.ee (edaspidi tekstis – Veebipood) ostude sooritamiseks tuleb sõlmida kaugmüügileping aktsiaseltsiga Norameda. Käesolevad ostu-müügieeskirjad (edaspidi tekstis – Eeskirjad) määravad aktsiaseltsilt Norameda kauba tellimise, ostmise ning tagastamise tingimused ja korra, samuti näitavad ära teabe, mille esitamine on Ostjale Leedu Vabariigi õigusaktide kohaselt kohustuslik.

1.2.Ostjaks loetakse käesolevates Eeskirjades isik, kes ostab Veebipoest pärast registreerumist või registreerumata (edaspidi – Ostja). Veebipoest võivad osta:  

1.2.1. teovõimelised füüsilised isikud, st täisealised isikud (vähemalt 18-aastased), kelle teovõime ei ole kohtu poolt piiratud; 

1.2.2. juriidilised isikud;

1.2.3. kõigi eelnimetatud isikute volitatud esindajad.

1.3.Käesolev kaupade müüja on aktsiaselts  Norameda, juriidiline isik, kelle õiguslik vorm on kinnine aktsiaselts, registrikood 140744584, juriidiline aadress: Meistrų g. 8A, Vilnius, postiaadress:  Gynėjų g. 16, Vilnius; andmed on kogutavad ja säilitatavad juriidiliste isikute registris, telefoninumber (8 5) 2 306499 faksinumber (8 5) 2 306511 (edaspidi – Müüja).

1.4.Müüjat ja Ostjat nimetatakse edaspidi eraldi “Pool”, koos aga “Pooled”.

1.5.Käesolevad Eeskirjad on Pooltele kohustuslik juriidiline dokument, mis määrab kindlaks Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, vastutuse, kaupade soetamise, nende eest maksmise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning korra, kui Ostja soetab kaupu Veebipoest.   

1.6. Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, parandada või täiendada käesolevaid Eeskirju, järgides õigusaktidega sätestatud nõudeid. Ostjat tuleb sellest teavitada Veebipoe kodulehel.  Muudatused jõustuvad alates nende väljakuulutamise momendist kõigile pärast väljakuulutamist tehtavatele tehingutele, seepärast on Ostjal soovitatav tutvuda Eeskirjadega iga ostu ajal. Kui Ostja ostab Veebipoest, on rakendatavad Eeskirjad, mis on kehtivad tellimuse esitamise ajal.

1.7.Registreerudes või esitades tellimuse, kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus Veebipoest osta.  Nõustudes käesolevate Eeskirjadega, kinnitab Ostja, et sõlmides ostu-müügilepingu ei riku ta kolmandate isikute  õigusi ja  õigustatud huve. Müüja ei võta endale mingit õiguslikku vastutust, kui Ostja kinnitus ei vasta täielikult või osaliselt tõele või on eksitav mistahes seisukohast. 

1.8. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest, kui Ostja ei ole osaliselt või täielikult tutvunud käesolevate Eeskirjadega, kuigi talle on selline võimalus antud.

1.9. Kasutades Veebipoodi, nõustub Ostja käesolevate Eeskirjadega ja kohustub neist kinni pidama ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte. Kui Ostja ei nõustu käesolevate Eeskirjade või nende mõne osaga, täishinnaga või selle osaga, mistahes lisatasude ja/või lisakuludega, on ta kohustatud tellimust mitte esitama, mitte ostma kaupu ja mitte sõlmima Müüjaga ostu-müügilepingut.  

2. Kaupade tellimine ja nende eest tasumine  

2.1. Ostja võib Veebipoest osta ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas.

2.2. Ostja saab tellida kaupu Veebipoest:

2.2.1. registreerudes käesolevasse Veebipoodi, st sisestades registreerumisel küsitud andmed;

2.2.2. käesolevasse Veebipoodi registreerumata.

2.3. Külastades Veebipoodi, valib Ostja talle meeldivad kaubad, mille põhjal ta koostab ostukorvi. Kui Ostja tellib kaupu Eeskirjade punktis 2.2 ette nähtud viisidel, peab ta vastavatel, Müüja poolt esitatud teabeväljadel näitama ära kauba tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed, mis on vajalikud valitud kaupade soetamiseks, nende eest tasumiseks ja kohaletoimetamiseks.

2.4. Ostes internetist ja makstes kaupade eest pangaülekandega, kaardimaksega või sularahas, kasutades maksevahendajat Paysera või ostes internetist ja tasudes kaupade eest, kasutades maksevahendajat PayPal, alustatakse tellimuse täitmist momendist, kui raha on laekunud Müüja Paysera arvelduskontole (makstes läbi Paysera) või Müüja  PayPali kontole (makstes läbi PayPali). 

2.5. Ostes internetist ja makstes kaupade eest sularahas või kaardimaksega need kohale toimetanud kullerile, loetakse, et leping on täidetav sellest momendist, kui Ostja kinnitab enda tellimuse Veebipoes.

2.6. Ostes internetist ja makstes kaupade eest sularahas või kaardimaksega Lietuvos Spauda või R-kioski kioskites või Maxima jaemüügikaupluste kassades, edastatakse tellimus edasiseks täitmiseks alates momendist, kui raha on laekunud Müüja pangaarvele.

2.7. Pärast tellimuse esitamist saadab Müüja Ostja poolt näidatud e-posti aadressile automaatselt loodud kinnituse, et Ostja tellimus on Veebipoodi vastu võetud.  Kinnituses esitatakse URL viide käesolevatele Eeskirjadele, mille aktiveerimisel avanevad käesolevad Eeskirjad PDF formaadis.

2.8. Ostja võib kaupade eest tasuda ühel Veebipoes esitatud viisidest ja tingimustel:

2.8.1.   kasutades maksevahendajat Paysera:

2.8.1.1.       internetis, läbi enda e-panga või läbi Paysera maksesüsteemi;

2.8.1.2.       sularahas või kaardimaksega  Lietuvos Spauda kioskites;

2.8.1.3.       sularahas või kaardimaksega Narveseni kioskites;

2.8.1.4.       sularahas või kaardimaksega Maxima jaemüügikaupluste kassades;  

2.8.2.   kasutades maksevahendajat  PayPal, ostes kaupasid internetist;  PayPali konto loomiseks on vajalik krediit- või deebetkaart ja e-posti aadress; registreering teostatakse „PayPali poolt kindlaks määratud korras; 

2.8.3.   sularahas või kaardimaksega kauba kohaletoimetamise/kättesaamise ajal.  

2.9. Ostja esitatud isikuandmete töötlemisel peetakse kinni Leedu Vabariigi isikuandmete õiguse kaitse seadusega määratud nõuetest, mis kehtivad alates 25. maist 2018. a; üldise andmekaitsemääruse nr 2016/679 nõuetest, muudest Leedu Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad selliste isikuandmete töötlemist ja kaitset, Müüja privaatsuspoliitikast. Töödeldes ja säilitades Ostja isikuandmeid, rakendab Müüja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Ostes internetist ja valides makseviisiks pangaülekande või kaardimakse läbi Paysera (e-pangandus), loetakse, et ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud, kui Ostja valib välja ostetava(d) kauba(d),  koostab ostukorvi (edaspidi – Ostukorv), klikib lingile “TELLIN” ja vastavale Paysera logole, tasub kaupade koguhinna, mille sisse on arvestatud kõik maksud, samuti hinna juurde kuuluvad lisatasud ja/või muud kulud (näiteks transpordi, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud), kui selliseid lisatasusid ja/või kulusid on, ja raha on laekunud Müüja arvele.

3.2. Ostes internetist ja valides kauba eest maksmise ülekandega läbi PayPali, loetakse, et ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud, kui Ostja valib välja ostetava(d) kauba(d),  koostab Ostukorvi, klikib lingile “TELLIN” ja vastavale  PayPali logole, tasub kaupade koguhinna, mille sisse on arvestatud kõik maksud, samuti hinna juurde kuuluvad lisatasud ja/või muud kulud (näiteks transpordi-, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud), kui selliseid lisatasusid ja/või kulusid on, ja raha on laekunud Müüja arvele.

3.3. Ostes internetist ja valides makseviisiks makse  kauba kohaletoonud kullerile, Lietuvos Spauda või R-kioski kioskites või Maxima jaemüügikaupluste kassades sularahas või kaardimaksega, loetakse, et ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud, kui Ostja valib välja ostetava(d) kauba(d), koostab Ostukorvi, klikib lingile “TELLIN”, nõustudes nii kaupade koguhinnaga, mille sisse on arvestatud kõik maksud, samuti hinna juurde kuuluvad lisatasud ja/või muud kulud (näiteks transpordi-, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud), kui selliseid lisatasusid ja/või kulusid on.

3.4. Ostu-müügilepingu sõlmimisel ja Ostja poolt tellimuse sooritamisel ära näidatud kaubavalik, selle kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja muud tingimused kohustuslikud nii Ostjale kui ka Müüjale ja neid võib muuta ainult käesolevates Eeskirjades määratud korras.

3.5. Tellimuse tegemise ajal esitatud andmeid säilitatakse Müüja andmebaasis.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupasid Veebipoest käesolevate Eeskirjadega määratud korras.  

4.2. Ostjal on õigus loobuda ostu-müügilepingust käesolevates Eeskirjades määratud korras. 

4.3. Ostjal on õigus tagastada kaupasid käesolevates Eeskirjades määratud korras.

4.4. Ostja võib Ostukorvi annulleerida või korrigeerida kuni momendini, mil ta valib välja ja kinnitab makseviisi.

5. Müüja õigused 

5.1. Kui Ostja üritab mis tahes viisil tekitada kahju Veebipoe toimimisele, andmete ohutusele ja/või rikub muid Ostja kohustusi, mis on ette nähtud Eeskirjade ja/või Leedu Vabariigi õigusaktidega, on Müüjal õigus Ostja registreering tühistada või muul moel piirata tema võimalusi Veebipoe kasutamisel.

 5.2. 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva möödumisel alates kauba kättesaamise või selle eest tasumise tähtajast on Müüjal õigus tellimus tühistada ja võtta kaubad tagasi, kui Ostja: 

 5.2.1. ei võta tellitut vastu või ei maksa selle eest pärast seda, kui on valinud makseviisiks tasumise sularahas või kaardimaksega kauba kättesaamisel;

 5.2.2. Ostja teeb kauba eest ettemaksu, kuid ei võta tellitut vastu, kuna Müüjal pole õnnestunud võtta Ostjaga ühendust vastavalt valitud kohaletoimetamisviisile näidatud tähtaja jooksul ja talle kaupa üle anda.

5.3. Kui punktis 5.2 näidatud juhul on kauba eest tehtud ettemaks, siis tagastatakse Ostjale kaupade eest makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, arvestades sellest maha pangatasud, mis Müüja on tasunud pangaülekannete eest ja kauba kohaletoimetamistasu, kui see on kohaldatav. Kui punktis 5.2 näidatud juhul ettemaksu tehtud ei ole, peab Ostja Müüja nõudmisel hüvitama Müüjale mõistliku aja jooksul Müüja nõudes näidatud kulud, st kauba kohaletoimetamistasu, kui see on kohaldatav.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja kohustub tellitud kaubad vastu võtma ja tasuma nende eest kokkulepitud hinna, tuginedes käesolevates Eeskirjades ettenähtud korrale.

6.2. Kui Ostja kaupade kohaletoimetamisel ilma mõjuva põhjuseta keeldub neid vastu võtmast, peab Ostja Müüja nõudmisel katma kauba kohaletoimetamise kulud.

6.3. Registreerudes Veebipoodi ja tellides kaupasid, kohustub Ostja kaitsma ja kellelegi mitte avaldama enda Veebipoega liitumise andmeid ning mitte edastama ega avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma liitumisandmed, peab ta sellest viivitamata teavitama kirjalikult Veebipoe klienditeeninduse osakonda, tehes seda osas “Kontaktid” näidatud sidevahendite teel. Müüja ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest, mis on tehtud Ostja liitumisandmeid kasutades.  

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub looma võimaluse kasutada Veebipoe teenuseid, mille töötamise tingimused on määratud käesolevate Eeskirjadega.

7.2. Müüja kohustub tarnima Ostja soetatud kaubad Ostja poolt valitud kohaletoimetamisviisil, tuginedes tingimustele, mis on sätestatud käesolevates Eeskirjades.

7.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigusi, mis puudutavad talle kuuluvat isiklikku teavet. 

7.4. Kauba nimetus ja põhiomadused on ära toodud Müüja Veebipoes, kust kaupa saab osta, ja/või kauba pakendil ja/või kauba infolehel.  

8. Kaupade hinnad

8.1. Kaupade ja teiste teenuste hinnad (kaasa arvatud, kuid nendega mitte piirdudes, lisatasud ja/või muud kulud, näiteks transpordi-, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud) näidatakse Veebipoes ja lõpptellimuse väljal eurodes koos käibemaksuga. Müüja on käibemaksukohustuslane. 

9. Kaupade kohaletoimetamine

9.1. Kaupade tellimisel kohustub Ostja näitama ära täpse kaupade kohaletoimetamisaadressi. Kaupade kohaletoimetamine on tasuline, selle hind lisatakse kaupade hinnale, mis on näidatud Veebipoe kodulehel ja kehtib tellimuse esitamise hetkel. Kaupade kohaletoimetamise tasu võib olla nii fikseeritud kui ka sõltuda Ostja tellitud kaupade hinnast. Veebipoes võib olla märgitud, et kohaletoimetamistasu ei kohaldata, kui tellitud kaupade hind ületab teatud summa.

 9.2. Ostja kohustub võtma kaubad vastu isiklikult, välja arvatud juhul, kui ta on tellimuse esitamisel näidanud ära, et kaubad võib võtta vastu teine isik. Kui Ostja pole seda teinud  ning ei saa kaupasid ise vastu võtta, kuid need on toimetatud Ostja näidatud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada pretensioone seoses ebasobivale isikule üle antud kaupadega.

 9.3. Müüja tarnib kaubad Ostjale tavaliselt 2–4 tööpäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui Veebipoes on näidatud teistsugune tarnetähtaeg. Igal juhul tarnitakse kaubad Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Kaupade tarnetähtaega hakatakse arvestama järgmisest päevast alates kaupade eest tasutud summa laekumisest Müüja arvele. Need tähtajad on esialgsed. Need ei ole kohaldatavad ka juhtudel, kui Müüja laos ei ole vajalikke kaupasid. Sel juhul tuleb Ostjat tema poolt tellitud kaupade puudumisest teavitada. Käesolevate Eeskirjadega nõustudes nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kaupade tarnimine hilineda ettenägematutel, Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel. Sellisel juhul teevad Pooled kõik endast oleneva, et kooskõlastada kauba tarnetähtajad ja muud tingimused. Kui Müüja ei tarni kaupasid lisatähtaja jooksul ja kui Müüjal ning Ostjal ei õnnestu muul moel jõuda omavahelisele kokkuleppele, võib Ostja loobuda tellimusest, teavitades sellest Müüjat kirjalikult Eeskirjades näidatud kontaktandmetel. Kui kaupade eest on tehtud ettemaks, tagastatakse Ostjale kaupade eest tasutud raha 14 päeva jooksul alates kirjalikust tellimusest loobumise teate saamisest.

9.4. Igal juhul vabastatakse Müüja vastutusest kauba mittetähtaegse kohaletoimetamise eest, kui Ostjale pole võimalik kaupu kätte toimetada või teha seda õigeaegselt Ostja süü läbi või Müüjast mitteolenevatel asjaoludel.

9.5. Kui Ostja märkab kohaletoimetamise ajal pakendi kahjustusi, toodud kaupade komplekteerituse või koguse mittevastavusi, peab ta igal juhul kirjutama kulleri poolt esitatud saadetise kohaletoimetamisdokumenti märkused või koostama nimetatud rikkumiste kohta eraldi akti. Seda peab Ostja tegema kulleri juuresolekul. Kui Ostja ei kontrolli pakendit, tarnitud kaupade komplekteeritust või kogust ja/või ei näita puudusi ära kulleri poolt esitatud saadetise kohaletoimetamisdokumendis, loetakse, et saadetis on tarnitud sobivana ja mitte rikutuna.

10. Kaupade kvaliteet

10.1. Iga Veebipoes müüdava kauba omadused ja andmed on üldjuhul kirjas kauba juurde kuuluvas tootekirjelduses. 

10.2. Müüja ei võta endale vastutust selle eest, et Veebipoe fotodel kujutatud kaubad võivad erinevate näitajate poolest (kaasa arvatud, kuid nendega mitte piirdudes, oma suuruse, kuju, värvi jms poolest) erineda tegelike kaupade näitajatest Ostja kasutatava kuvari eripärade tõttu või muudel tehnilistel põhjustel. Enne ostu-müügilepingu sõlmimist peab Ostja lugema läbi kauba kirjelduse.   

10.3. Teatud kindlatel kaupadel on teatud kindel kasutustähtaeg, mis on ära näidatud toote pakendil.

10.4. Juhtudel, kui tuginedes õigusaktidele on konkreetsetele kaupadele määratud teatud kindel kasutustähtaeg, kohustub Müüja müüma sellised kaubad Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada neid enne nimetatud tähtaja lõppemist.

11. Kauba tagastamine

11.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, kvaliteetseid kaupasid vahetatakse/tagastatakse, mittekvaliteetseid kaupasid vahetatakse või tagastatakse, juhindudes 22. juuli 2014. a Leedu Vabariigi valitsuse määrusega nr 738 kinnitatud „Jaemüügi eeskirjadest“, Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksist ja teistest Leedu Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Tagastatud kauba eest makstud raha kantakse kõigil juhtudel üle ainult maksja arvelduskontole.

11.2. Sobiva kvaliteediga toiduaineid ei vahetata ega tagastata, välja arvatud juhul, kui Müüja otsustab teisiti. Pakitud, sobiva kvaliteediga kaupasid, mis on peale kohaletoimetamist pakendist välja võetud ja mis ei ole tagastamiseks sobivad tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, võib samuti vahetada ja tagastada ainult Müüja nõusolekul.

11.3. Kui Müüja on nõus, võib Ostja tagastada kvaliteetse kauba 30 kalendripäeva jooksul alates selle kohaletoimetamise päevast juhul, kui kvaliteetne kaup kuulub tagastamisele vastavalt käesolevate Eeskirjade tingimustele, ning saada selle eest makstud raha tagasi käesolevates Eeskirjades määratud korras ja tähtaegadel (raha tagastamise garantii).

11.4. Kui Ostja tahab tagastada kvaliteetse/kvaliteetseid kauba/kaupasid, peab ta, vastavalt punktile 11.3, teavitama sellest Müüjat 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjalikult e-posti teel info@norameda.com, näidates ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused. Pärast taotluse saamist võtab Müüja Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul ja kui ta on kvaliteetse kauba tagastamisega nõus, täpsustab kvaliteetse kauba tagastamise või vahetamise üksikasjad või teavitab Ostjat, et ei nõustu tagastamisega.

11.5. Kvaliteetse kauba tagastamisel tuleb pidada kinni järgmistest tingimustest:

11.5.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;

11.5.2. kaup ei tohi olla Ostja poolt rikutud;

11.5.3. kaup ei tohi olla kasutatud ja sellel peab olema kaubanduslik välimus (etiketid ei tohi olla rikutud, kaitsekile ei tohi olla eemaldatud jne);

11.5.4. kauba tagastamisel tuleb esitada dokument selle soetamise kohta.

11.6. Tagastatav kaup peab olema komplekteeritud selliselt, nagu Ostja selle sai.

11.7. Kui Müüja on veendunud, et kvaliteetne kaup vastab käesolevates Eeskirjades määratud tingimustele, tagastab ta raha maksja arvelduskontole 9–14 tööpäeva jooksul või vahetab Ostja soovil tagastatud kvaliteetse kauba sama tähtaja jooksul uue vastu. Kui Ostja ei pea kinni käesolevates Eeskirjades määratud kauba tagastamise tingimustest, on Müüjal õigus loobuda tagastatava kauba vastuvõtmisest.

11.8. Kvaliteetseid ja mittekvaliteetseid kaupu saab tagastada Ostja valikul:

11.8.1. kulleriga (kulleri kohaletuleku, saadetise vastuvõtmise eest Ostja poolt näidatud aadressil ja kohaletoimetamise eest Müüjale tasub Ostja); 

11.9. Kui Ostja tagastab või vahetab kvaliteetse kauba pärast 14 päeva möödumist, kuid enne 30 päeva möödumist kauba kättesaamise päevast, ei korvata Ostjale kauba kohaletoimetamise eest makstud kulusid, samuti tasub Ostja kõik kauba kohaletoimetamiskulud, mis on seotud kvaliteetse kauba tagastamise ja/või väljavahetamisega.

11.10. Müüja korvab Ostjale ebakvaliteetse kauba tagastamisega seotud kulud Leedu Vabariigis, juhindudes käesolevatest Eeskirjadest ning Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustest, kui on veendunud, et Ostja tagastas kauba just nimelt seoses ebasobiva kvaliteediga.

11.11. Kauba seadusjärgne garantiiaeg on 24 kuud, kui sellele ei ole määratud aegumiskuupäeva.

12. Teabevahetus / Kaebuste läbivaatamise kord.

12.1. Müüja kasutab Ostja teavitamisel tema registreerimisvormil esitatud e-posti aadressi, Ostja saab aga kasutada kõiki sidevahendeid, mis on näidatud Veebipoe veebilehe osas “Kontaktid”.

12.2. Kõiki kaebusi saab esitada kinnisele aktsiaseltsile Norameda e-posti teel info@norameda.lt või kirja teel: Uždaroji akcinė bendrovė „Norameda“, Gynėjų g. 16, Vilnius, Leedu Vabariik, või telefoni teel (8 5) 2306499

12.3. Müüjal on õigus vaadata kaebused läbi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates nende saamise päevast, kui Leedu Vabariigi õigusaktid ei näe ette teistsuguseid tähtaegasid. Keeruliste juhtumite korral võib seda tähtaega pikendada 15 (viieteist) päeva võrra. Vastused Ostjate kaebustele saadetakse e-posti teel või Ostja poolt näidatud aadressil või edastatakse telefonitsi.

13. Vastutus

13.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerumisvormil ebatäpsed andmed, ei vastuta Müüja sellest põhjustatud tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist. 

13.2. Registreerunud Ostja vastutab oma liitumisandmete turvalisuse eest ja on kohustatud tagama, et neid ei saaks edastada kolmandatele isikutele. Kui Veebipoe teenuseid kasutab kolmas Veebipoega liitunud isik, kasutades Ostja liitumisandmeid, loeb Müüja, et see isik on Ostja. 

13.3. Kahju tekkimisel hüvitab süüdi olev Pool teisele Poolele tekitatud kahjud Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras ja alustel.  

14. Turundus ja teave

14.1. Müüja võib Veebipoes omal äranägemisel algatada erinevaid kampaaniaid, muuta nende tingimusi või peatada need, juhindudes Leedu Vabariigi õigusaktidest.

14.2. Müüja saadab kõik teavitused Ostja registreerimisvormil näidatud kontaktandmetele.

14.3. Müüja ei vastuta selle eest, kui Ostja ei saa kätte saadetavaid teateid või kinnitusi seoses häiretega internetiühenduse, e-posti, sidevõrkude vms töös.

14.4. Kui Ostja on nõus, et Müüja töötleb Ostja poolt kaupade tellimisel esitatud isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, samuti juhul, kui ta on nõus saama e-uudiskirju pakkumiste ja artiklitega, märgib ta selle linnukesega ära tellimuse tegemise ajal või kinnitab oma nõusoleku selgesõnaliselt Veebipoes. Pärast seda, kui Ostja on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel, samuti e-uudiskirjade saamiseks pakkumiste ja artiklitega, kuid soovib nõusolekust hiljem loobuda, teavitab ta sellest Müüjat punktis 14.5 kindlaks määratud korras. Pärast seda ei saada Müüja Ostjale e-uudiskirju ega kasuta tema isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel. Ostja on teadlik oma õigusest mitte nõustuda sellega, et tema isikuandmeid töödeldaks otseturunduse eesmärkidel.

14.5. Ostjal on igal ajal õigus tühistada nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel, saates Müüjale vastava teate.

14.6. Kui Ostja ei soovi enam saada talle adresseeritud pakkumisi või soovib muuta uudiskirjade seadistusi, võib ta seda teha ka ise, sisenedes enda kasutajakontole.

15. Lepingust loobumise eeskirjad on kord. 

15.1. Ostjal on õigus, näitamata ära põhjuseid ja kandmata muid kulusid, välja arvatud Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku  artiklis 6.228-11 sätestatu, loobuda Müüjaga sõlmitud kaugmüügilepingust (edaspidi „Leping“), välja arvatud juhtudel, mil Leping sõlmiti seoses pakitud kaupade ostmisega, mis võeti peale kohaletoimetamist pakendist välja või mis ei ole tagastamiseks sobivad tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, samuti muudel Leedu Vabariigi õigusaktidega määratud põhjustel. Lepingust loobumise tähtaeg lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva möödumisel sellest, kui Ostja või Müüja poolt näidatud isik, välja arvatud kauba kohaletoimetaja, sai kätte kauba või viimase kauba (kui on sõlmitud leping, vastavalt millele tellib Ostja ühe tellimusega rohkem kui ühe kauba ja need toimetatakse kohale eraldi), viimase partii või osa (kui on sõlmitud leping, vastavalt millele kaup toimetatakse kohale eraldi partiide või osadena). Lepingust loobumise õiguse kasutamiseks peab Ostja esitama oma otsuse kohta üheti mõistetava avalduse (kirjalikult, Lepingus näidatud aadressil või e-posti aadressil info@norameda.lt, näidates ära tagastatava kauba ja selle tellimuse numbri). Ostja võib kasutada Leedu Vabariigi õigusaktidega kindlaks määratud loobumisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Selleks, et pidada kinni loobumistähtajast, piisab, kui Ostja saadab teate, et kasutab oma Lepingust loobumise õigust enne loobumistähtaja lõppemist.

15.2. Kui Ostja loobub Lepingust, peab Müüja igal juhul ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Ostjalt Lepingust loobumise teate saamisest, tagastama Ostjale tema poolt makstud raha ja kantud kulud.  Müüja kasutab raha tagastamisel sama makseviisi, mida kasutas Ostja, tehes esmase makse, välja arvatud juhul, kui kauba eest tasuti kullerile kohaletoimetamise ajal – sellisel juhul tagastatakse raha pangaarvele või posti teel. Igal juhul ei pea Ostja maksma mingeid nimetatud raha tagastamisega seotud kulusid. 

15.3. Ostja vastutab kauba hinna vähenemise eest, mille on põhjustanud tema tegevus, mis rikkus kauba väljanägemist, omadusi ja kasutusväärtust. Kauba tagastamise kohustus jääb Ostjale.

16. Lõppsätted

16.1. Käesolevad Eeskirjad on koostatud juhindudes LV Tsiviilseadustikust, Leedu Vabariigi tarbijakaitseseadusest, valitsuse 22. juuli 2014 määrusega nr 738 kinnitatud „Jaemüügi eeskirjadest” ning teistest kehtivatest Leedu Vabariigi õigusaktidest.

16.2. Käesolevatele Eeskirjadele ja Poolte vahelistele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi ja nende selgitamisel tuginetakse Leedu Vabariigi seadustele.

16.3. Kõik vastuolud, mis tekivad seoses käesolevate Eeskirjade täitmisega, püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse need Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras.

16.4. Taotluse/kaebuse seoses meie Veebipoest soetatud kaupade ja teenustega saad esitada Leedu Riiklikule Tarbijakaitseteenistusele (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-posti aadress  tarnyba@vvtat.lt, tel 8 5 262 67 51, faks (8 5) 279 1466, veebileht www.vvtat.lt, selle territoriaalsetele allüksustele veebilehel  http://vvtat.lt/lt/struktuur_ja_kontaktid/territoriaalsed-allüksused.html) või täites avalduse vormi  EGS platvormil http://ec.europa.eu/odr/.

 16.5. Pooled vabastatakse käesolevate Eeskirjade täitmisest, kui neid ei ole võimalik täita seoses ettenägematute asjaoludega (Force Majeure), mis hõlmavad:

16.5.1. tulekahju, plahvatust, tormi ja muid ettenägematuid õnnetusi ning loodusjõude, mis takistavad kohustuste täitmist või mille tõttu nende täitmine viibib;

16.5.2. sündmusi ja asjaolusid, mida lepingu Pooled (Pool) ei saa kontrollida ja mis ei võimalda kohustusi täita või mille tõttu nende täitmine viibib;

16.5.3. Riigikogu või valitsuse tegevust, mis takistavad kohustuste täitmist  või mille tõttu võib  nende täitmine viibida. 

Buy