PERSEN dengtos tabletės (tik vaistinėse) View larger

Ainult veebis

PERSEN kaetud tabletid

Condition: Uus

Saadavus: This product is no longer in stock

0,00 €


Related products
 • PERSEN FORTE kõvakapslid

Tooteinfo

Kommentaarid

Pakendi infoleht: Kasutajateave

 

PERSEN kaetud tabletid

Palderjanijuure kuivekstrakt, melissilehe

kuivekstrakt, piparmündilehe kuivekstrakt

 

Enne ravimi kasutamist loe hoolikalt infolehte, sest siin on Sulle vajalikku teavet.

Kasuta seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või vastavalt arsti või apteekri juhistele.

 • Hoia infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pea nõu oma apteekriga.
 • Kõrvaltoimete tekkimisel (võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud), pöördu arsti või apteekri poole. Vt. 4. osa.
 • Kui Sinu enesetunne ei ole 14. päeva jooksul paranenud või on koguni halvenenud, pöördu arsti poole.

 

Millest tuleb selles infolehes juttu?

 

 1. Mis on PERSEN ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne PERSEN´i kasutamist
 3. Kuidas kasutada PERSEN´it
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas säilitada PERSEN´it
 6. Pakendi sisu ja muu teave

 

 

1.       Mis on PERSEN ja milleks seda kasutatakse

 

PERSEN on taimse päritoluga ravim, millel on õrn rahustav toime. Selle koostises on palderjanijuurt, melissilehte ja piparmündilehe ekstrakte. Palderjanijuur on rahustava toimega, leevendab närvipinge sümptomeid ja aitab unetuse korral uinuda. Melissi- ja piparmündilehte kasutatakse rahustava vahendina, traditsiooniliselt kasutatakse koos palderjanijuurega taimsete rahustite tootmiseks.

PERSEN tabletid sobivad kergete häirete raviks, kui tugevatoimeliste rahustite kasutamine on ebaratsionaalne.

PERSEN kasutatakse ajutise kerge närvipinge vähendamiseks ja (või) ajutiste uinumisraskuste hõlbustamiseks.

 

 

2.       Mida on vaja teada enne PERSEN´i kasutamist

 

PERSEN´it ei tohi kasutada:

-            kui Sul on allergia palderjanijuure, melissilehe, piparmündilehe või mistahes käesoleva ravimi abiaine vastu (selle koostis on 6. osas).

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne PERSEN´i kasutamise alustamist pea nõu arsti või apteekriga.

 

Lastele

Kuna kogemus puudub, ei ole PERSEN´i kapslite kasutamine alla 12-aastastel lastel soovitatav.

 

Teised ravimid ja PERSEN

 

Kui kasutad või kasutasid hiljuti teisi ravimeid või ei ole selles kindel, räägi sellest raviarstile või apteekri.

 

Andmeid koosmõju kohta teiste ravimitega on vähe.

Ei ole soovitatav kasutada ravimit koos sünteetiliste rahustitega.

Kui Sa ei ole kindel, millist ravimit kasutad, pea nõu enda arsti või apteekriga.

 

PERSEN´i manustamine koos toidu ja jookidega

PERSEN´it ei ole soovitatav kasutada koos alkoholiga. Võta PERSEN´it, juues peale väike kogus vett, sõltumata söögiajast.

 

Rasedus ja imetamine

Kui oled rase, toidad rinnaga last, arvad, et võid olla rase või plaanid rasestuda, siis pea enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

 

Selle ravimi ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Ettevaatusabinõuna ei soovitada kasutada PERSEN´it raseduse ja imetamise ajal.

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi manustamine võib kahjustada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Ravimi mõjumise ajal ei tohi juhtida autot ja käsitseda masinaid.

 

PERSEN koostises on laktoosi ja sahharoosi

Kui arts on Sulle öelnud, et Sa ei talu mõningaid süsivesikuid, siis pöördu tema poole enne selle ravimi kasutamise alustamist.

 

 

3.       Kuidas kasutada PERSEN´it

 

Kasuta seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või vastavalt arsti või apteekri juhistele. Kahtluse korral pöördu arsti või apteekri poole.

 

Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele

-   närvipinge korral on soovitatav võtta 3 – 4 tabletti 3 korda ööpäevas;

-   uinumise hõlbustamiseks on soovitatav võtta 3 – 4 tabletti 1 tund enne magamaminekut.

 

Tablett tuleb neelata alla väikse koguse veega, sõltumata söögiajast.

 

PERSEN hakkab mõjuma järk-järgult. Ravi optimaalse efektiivsuse saavutamiseks on ravimit soovitatav kasutada vähemalt 14 päeva. -     Kui Sinu enesetunne ei ole 14. päeva jooksul paranenud või on koguni halvenenud, pöördu arsti poole. Ravi kestus ei ole piiratud. Pikaajalise ravi korral ravimist sõltuvust ei teki. Ravi lõpetamisel võõrutusnähud puuduvad.

 

Mida teha, kui oled võtnud liiga suure annuse PERSEN´it?

 

Ühekordne 20 g palderjanijuure annus (vastab ligikaudu 103 PERSEN´I kaetud tabletile) võib põhjustada ohutuid sümptomeid: nõrkust, kõhukrampe, pitsitustunnet rinnus, ärevust, käte värisemist, pupillide laienemist. Need nähud kaovad 24 tunni jooksul.

Kui oled võtnud liiga suure annuse, tuleb pöörduda viivitamata arsti või apteekri poole. 

 

Kui unustad võtta PERSEN´it

Kui unustad tablette võtta, tuleb neid võtta võimalikult kiiresti, kuid kui on peaaegu käes aeg võtta uut annust, tuleb unustatud annuse võtmine vahele jätta ja kasutada ravimit edasi harjumuspärasel viisil.

Vahelejäetud annuse kompenseerimiseks ei tohi võtta topeltannust.

 

Kui Sul on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pöördu arsti või apteekri poole.

 

 

 1.        Võimalikud kõrvaltoimed

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

 

Sagedus ei ole teada (ei ole võimalik olemasolevate andmete põhjal kokku arvutada)

 • iiveldus;
 • kõhukrambid.

Need sümptomid võivad ilmneda palderjanijuure preparaadi joomisel.

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kõrvaltoimete tekkimisel, kaasa arvatud selliste, mida selles infolehes ei ole nimetatud, räägi sellest arstile või apteekrile. Kõrvaltoimete tekkimisest võid teavitada ka Leedu Vabariigi Tervishoiuministeeriumi juures olevat Riiklikku ravimikontrolli teenistust   tasuta telefoninumbril 8 800 73568 või täita veebilehel www.vvkt.lt oleva vormi ja esitada selle Leedu Vabariigi Tervishoiuministeeriumi juures olevale Riiklikku ravimikontrolli teenistusele  ühel järgmistest viisidest: posti teel (aadressil Žirmūnų t 139A, LT-09120 Vilnius), tasuta faksinumbri 8 800 20131, e-posti teel NepageidaujamaR@vvkt.lt, samuti läbi Leedu Vabariigi Tervishoiuministeeriumi juures oleva Riikliku ravimikontrolli teenistuse veebilehe (aadressil http://www.vvkt.lt). Teavitades kõrvaltoimete tekkimisest võid aidata meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

 

 

 1.        Kuidas säilitada PERSEN´it

 

Hoia seda ravimit lastele märkamatus ja kättesaamatus kohas.

 

Hoida kuni 25 oC temperatuuril.

 

Peale pakendil „parim enne“ ja blistril näidatud kasutusaja lõppemist ei tohi seda ravimit kasutada. Ravimit võib kasutada kuni näidatud kuu viimase päevani.

 

Ravimeid ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsi oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 

 

 1.       Pakendi sisu ja muu teave

 

PERSEN koostis

-            Toimeaineteks on palderjani kuivekstrakt, melissilehe kuivekstrakt, piparmündilehe kuivekstrakt.

Iga kaetud pakend sisaldab:

 • 35 mg Valeriana officinalis L., radix (palderjanijuure) kuivekstrakti (4-7:1), ekstrahent 70 % (V/V) etanool;
 • 17,5 mg Melissa officinalis L., folium (melissilehe) kuivekstrakti (3-6:1), ekstrahent 50 % (V/V)  etanool;
 • 17,5 mg Mentha piperita L., folium (piparmündilehe) kuivekstrakti (3-6:1), ekstrahent 40 % (V/V) etanool.

-            Abiaineteks on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid.

Tableti kate: hüpromelloos, talk, karmelloosnaatrium, povidoon, veevaba kolloidne ränidioksiid, kaltsiumkarbonaat, glütserool, sahharoos, vaha, punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171).

 

PERSEN´i välimus ja pakendis olev kogus

Šokolaadipruunid, ümmargused, kaksikkumerad kaetud tabletid.

Kartongkarbis on 4 blistrilehte, igas lehes 10 kaetud tabletti.

 

Registreerija

Sandoz d.d.

Verovškova 57
1000 Ljubljana
Sloveenia

 

Tootja

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Sloveenia

 

või

 

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2d

SI-9220 Lendava

Sloveenia

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöördu palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filiaal

Šeimyniškių 3A

LT-09312 Vilnius

Tel: +370 5 2636 037

Faks: +370 5 2636 036

Tasuta nõuandeliin patsientidele: +370 800 00877

e-posti aadress: info.lithuania@sandoz.com

 

Infoleht on viimati uuendatud 06.02.2017

 

Põhjalik teave selle ravimi kohta on saadaval Leedu Vabariigi Tervishoiuministeeriumi juures oleva Riikliku ravimikontrolli teenistuse veebilehel http://www.vvkt.lt/.

 

Kirjutage oma ülevaade