Ostu-müügieeskirjad

Veebipoe www.kavalpea-apteek.ee  ostu-müügieeskirjad

  

1. Üldsätted

1.1.Veebipoest www.kavalpea-apteek.ee  (edaspidi tekstis – veebipood)  ostude sooritamiseks tuleb sõlmida kaugmüügileping aktsiaseltsiga „Norameda“. Käesolevad ostu-müügieeskirjad (edaspidi tekstis – Eeskirjad) määravad aktsiaseltsilt „Norameda“ kauba tellimise, ostmise, tagastamise tingimused ja korra, samuti näitavad ära teabe, mille esitamine on ostjale kohustuslik, juhindudes Leedu Vabariigi õigusaktidest.

1.2.Ostjaks loetakse käesolevates Eeskirjades isikut, kes ostab veebipoest peale registreerumist või registreerumata (edaspidi – Ostja). Veebipoest võivad osta:  

1.2.1. teovõimelised füüsilised isikud, st täisealised isikud (18. aastased), kelle teovõime ei ole kohtu poolt piiratud;

1.2.2. juriidilised isikud;

1.2.3. kõigi eelnimetatud isikute volitatud esindajad.

1.3.Käesolev kaupade müüja on aktsiaselts  „Norameda“, juriidiline isik, kelle õiguslik vorm on kinnine aktsiaselts, registrikood 140744584, juriidiline aadress: Meistrų g. 8A, Vilnius, postiaadress – Gynėjų g. 16, Vilnius, andmed on kogutavad ja säilitatavad Juriidiliste isikute registris, telefoninumber (8 5) 2 306499 faksinumber (8 5) 2 306511 (edaspidi – Müüja).

1.3.Müüja ja Ostja on edaspidi eraldi nimetatavad “Pooleks”, koos aga “Poolteks”.

1.4.Käesolevad Eeskirjad on Pooltele kohustuslik juriidiline dokument, mis määrab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, vastutuse, kaupade soetamise, nende eest maksmise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning korra, kui Ostja soetab kaupasid Veebipoest.   

1.6. Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, parandada või täiendada käesolevaid Eeskirju, pidades silmas õigusaktidega määratud nõudeid. Ostja on sellest teavitatav Veebipoe kodulehel.  Muudatused jõustuvad alates nende väljakuulutamise momendist kõigile peale väljakuulutamist tehtavatele tehingutele, seepärast on Ostjal soovitatav tutvuda Eeskirjadega iga ostu ajal. Kui Ostja ostab Veebipoest, on rakendatavad Eeskirjad, mis on kehtivad tellimuse esitamise ajal.

1.7.Registreerudes või esitades tellimuse, kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus Veebipoest osta.  Nõustudes käesolevate Eeskirjadega, kinnitab Ostja, et sõlmides ostu-müügilepingut ei riku ta kolmandate isikute  õigusi ja  õigustatud huve. Müüja ei võta endale mingit õiguslikku vastutust, kui Ostja kinnitus ei vasta täielikult või osaliselt tõele või on eksitav mistahes seisukohast. 

1.8. Müüja on vabastatav igasugusest vastutusest, kui Ostja ei ole tutvunud osaliselt või täielikult käesolevate Eeskirjadega, kuigi talle on selline võimalus antud.

1.9. Kasutades Veebipoodi, nõustub Ostja käesolevate Eeskirjadega ja kohustub neist kinni pidama ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte. Kui Ostja ei nõustu käesolevate Eeskirjade või mõne käesolevate Eeskirjade osaga, täishinna või selle osaga, mistahes lisatasude ja / või lisakuludega, on ta kohustatud tellimust mitte esitama, mitte ostma kaupasid ja mitte sõlmima Müüjaga ostu-müügilepingut.  

 

2. Kaupade tellimine ja nende eest tasumine  

2.1. Ostja võib Veebipoest osta ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas.

2.2. Ostja saab tellida kaupasid Veebipoest:

2.2.1. registreerudes käesolevasse Veebipoodi – sisestades registreerumisel küsitud andmed;

2.2.2. registreerumata käesolevasse Veebipoodi.

2.3. Külastades Veebipoodi, valib Ostja talle meeldivad kaubad, mille põhjal on moodustatav ostukorv. Kui Ostja tellib kaupasid Eeskirjade 2.2 punktis ettenähtud viisidel, peab ta vastavatel, Müüja poolt esitatud teabeväljadel näitama ära kaubatellimuse sobivaks täitmiseks vajalikud Ostja isikuandmed, mis on vajalikud valitud kaupade soetamiseks, nende eest tasumiseks ja kohaletoimetamiseks.

2.4. Ostes internetist ja makstes kaupade eest pangaülekandega, kaardimaksega või sularahas, kasutades maksevahendajat „Paysera“ või ostes internetist ja tasudes kaupade eest, kasutades maksevahendajat „PayPal“, alustatakse tellimuse täitmist ainult sellest momendist, kui raha on laekunud Müüja „Paysera“ arvelduskontole (makstes läbi „Paysera“) või Müüja  „PayPal“ kontole (makstes läbi „PayPal“).

2.5. Ostes internetist ja makstes kaupade eest sularahas või kaardimaksega need kohaletoimetanud kullerile, loetakse, et leping on täidetav sellest momendist, kui Ostja kinnitab enda tellimuse Veebipoes.

2.6. Ostes internetist ja makstes kaupade eest sularahas või kaardimaksega „Lietuvos spauda“, „Rkiosk“ kioskites või „Maxima“ jaemüügikaupluste kassades, edastatakse tellimus edasiseks täitmiseks ainult sellest momendist, kui raha on laekunud Müüja pangaarvele.

2.7. Peale tellimuse esitamist saadab Müüja Ostja poolt näidatud e-posti aadressile automaatselt loodud kinnituse, et Ostja tellimus on Veebipoodi vastu võetud.  Kinnituses esitatakse URL viide käesolevatele Eeskirjadele, mille aktiveerimisel avanevad käesolevad Eeskirjad PDF formaadis.

2.8. Ostja võib kaupade eest tasuda ühel Veebipoes esitatud viisidest ja tingimustest:

2.8.1. kasutades maksevahendajat „Paysera“:

2.8.1.1. internetis, läbi enda e-pangandussüsteemi või läbi „Paysera“ maksesüsteemi;

2.8.1.2. sularahas või kaardimaksega  „Lietuvos spauda“ kioskites;

2.8.1.3. sularahas või kaardimaksega „Narvesen“ kioskites;

2.8.1.4. sularahas või kaardimaksega „Maxima“ jaemüügikaupluste kassades;  

2.8.2. kasutades maksevahendajat  „PayPal“, ostes kaupasid internetist;  „PayPal“ konto loomiseks on vajalik krediit- või deebetkaart ja e-posti aadress; registreering teostatakse „PayPal“ poolt määratud korras;

2.8.3. sularahas või kaardimaksega kauba kohaletoimetamise / kättesaamise ajal.  

2.9. Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusega määratud nõuetest, alates 25. mai 2018. a - Üldise andmekaitsemääruse nr 2016/679 nõuetest, muudest Leedu Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad selliste isikuandmete töötlemist ja kaitset, Müüja privaatsuspoliitikast. Töödeldes ja säilitades Ostja isikuandmeid, rakendab Müüja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.  

 

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1.Ostes internetist ja valides makseviisiks pangaülekande või kaardimakse läbi „Paysera“ (e-pangandus), loetakse, et ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud, kui Ostja valib välja ostetava(-d) kauba(-d),  koostab ostukorvi (edaspidi – Ostukorv), klikib viitele “TELLIN” ja klikkides vastavale  „Paysera“ logole, tasub ära kaupade koguhinna, mille sisse on arvestatud kõik maksud, samuti hinna juurde kuuluvad lisatasud ja / või muud kulud (näiteks transpordi, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud), kui selliseid lisatasusid ja / või kulusid on, ja raha on laekunud Müüja arvele.

3.2.Ostes internetist ja valides kauba eest maksmise ülekandega läbi „PayPal“, loetakse, et ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud, kui Ostja valib välja ostetava(-d) kauba(-d),  koostab Ostukorvi, klikib viitele “TELLIN” ja klikkides vastavale  „PayPal“ logole, tasub ära kaupade koguhinna, mille sisse on arvestatud kõik maksud, samuti hinna juurde kuuluvad lisatasud ja / või muud kulud (näiteks transpordi-, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud), kui selliseid lisatasusid ja / või kulusid on, ja raha on laekunud Müüja arvele.

3.3.Ostes internetist ja valides makseviisiks makse  kauba kohaletoonud kullerile, „Lietuvos spauda“, „Rkiosk“ kioskites või „Maxima“ jaemüügikaupluste kassades sularahas või kaardimaksega, loetakse, et ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud, kui Ostja valib välja ostetava(-d) kauba(-d),  koostab Ostukorvi, klikib viitele “TELLIN”, nõustudes nii kaupade koguhinnaga, mille sisse on arvestatud kõik maksud, samuti hinna juurde kuuluvad lisatasud ja / või muud kulud (näiteks transpordi-, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud), kui selliseid lisatasusid ja / või kulusid on.

3.4.Ostu-müügilepingu sõlmimisel ja Ostja poolt tellimuse sooritamisel on näidatud kaubavalik, selle kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja muud tingimused kohustuslikud nii Ostjale kui ka Müüjale ja neid võib muuta ainult käesolevates Eeskirjades määratud korras.

3.5. Tellimuse ajal esitatud andmed on säilitatavad Müüja andmebaasis.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupasid Veebipoest käesolevate Eeskirjadega määratud korras.  

4.2. Ostjal on õigus loobuda ostu-müügilepingust käesolevates Eeskirjades määratud korras. 

4.3. Ostjal on õigus tagastada kaupasid käesolevates Eeskirjades määratud korras.

4.4. Ostja võib Ostukorvi annulleerida või korrigeerida kuni momendini, mil ta valib välja ja kinnitab makseviisi.

5. Müüja õigused 

5.1. Kui Ostja üritab mingilgi viisil tekitada kahju Veebipoe töötamisele, andmete ohutusele ja rikub muid Ostja kohustusi, mis on ette nähtud Eeskirjade ja / või Leedu Vabariigi õigusaktidega, on Müüjal õigus Ostja registreering tühistada või piirata teisiti tema Veebipoe kasutamise võimalusi.

5.2. 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva möödumisel alates kauba kättesaamise või tasumise tähtajast on Müüjal õigus tellimus tühistada ja võtta kaubad tagasi, kui Ostja: 

5.2.1. ei võta kaupa vastu või ei maksa selle eest peale seda, kui on valinud makseviisiks tasumise sularahas või kaardimaksega kauba kättesaamisel;

5.2.2. Ostja teeb kauba eest ettemaksu, kuid ei võta seda vastu, kuna Müüjal ei õnnestu võtta Ostjaga ühendust äranäidatud tähtaja jooksul vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile ja talle kaupa üle anda.

5.3. Kui 5.2 punktis näidatud juhul on kauba eest tehtud ettemaks, siis tagastatakse Ostjale kaupade eest makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, arvestades maha pangatasud, mis Müüja maksab tehtavate pangaülekannete eest ja kauba kohaletoimetamise tasu, kui see on kohaldatav. Kui 5.2 punktis näidatud juhul ettemaksu tehtud ei ole, peab Ostja Müüja nõudmisel hüvitama Müüjale mõistliku aja jooksul nõudes näidatud Müüja kulud, st kauba kohaletoimetamise tasu, kui see on kohaldatav.

 

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja kohustub võtma vastu tellitud kaubad ja nende eest tasuma kokkulepitud hinna, tuginedes käesolevates Eeskirjades ettenähtud korrale.

6.2. Kui Ostja keeldub kaupade kohaletoimetamisel  ilma oluliste põhjuseta  kaupasid vastu võtma, peab Ostja Müüja nõudmisel katma kauba kohaletoimetamise kulud.

6.3. Registreerudes Veebipoodi ja tellides kaupasid, kohustub Ostja kaitsma ja kellelegi mitte avaldama enda Veebipoega liitumise andmeid ning mitte edastama ega avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab enda liitumisandmed, peab ta sellest viivitamata teavitama kirjalikult Veebipoe klienditeeninduse osakonda, osas “Kontaktid” näidatud sidevahendite teel. Müüja ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest, mis on tehtud, kasutades Ostja liitumisandmeid.  

 

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub looma võimaluse kasutada Veebipoe teenuseid, mille töötamise tingimused on määratud käesolevate Eeskirjadega.

7.2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt soetatud kaubad Ostja poolt valitud kohaletoimetamise viisil, tuginedes tingimustele, mis on määratud käesolevate Eeskirjadega.

7.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigusi seoses talle kuuluva isikliku teabega. 

7.4. Kauba nimetus ja põhiomadused on näidatud Müüja Veebipoes, kust kaup on ostetav ja / või kauba pakendil ja / või kauba infolehel.  

8. Kaupade hinnad

8.1. Kaupade ja teiste teenuste hinnad (kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, lisatasud ja / või muud kulud, näiteks transpordi-, kohaletoimetamise, posti- ja muud kulud) on Veebipoes ja lõpptellimuse väljal näidatavad eurodes koos käibemaksuga. Müüja on käibemaksukohuslane.

9. Kaupade kohaletoimetamine

9.1. Kaupade tellimisel kohustub Ostja näitama ära täpse kaupade kohaletoimetamise aadressi. Kaupade kohaletoimetamise teenus on tasuline, selle hind lisatakse kaupade hinnale, mis on näidatud Veebipoe kodulehel ja on kehtiv kaupade tellimuse esitamise momendil. Kaupade kohaletoimetamise tasu võib olla nii fikseeritud, kui ka sõltuda Ostja poolt tellitud kaupade hinnast. Veebipoes võib olla näidatud, et kaupade kohaletoimetamise tasu ei kohaldata, kui tellitud kaupade hind ületab teatud summa.

9.2. Müüja kohustub võtma kaubad vastu isiklikult, välja arvatud, kui ta on tellimuse esitamisel näidanud ära, et kaubad võib võtta vastu teine isik. Kui Ostja ei saa kaupasid ise vastu võtta, kuid kaubad on kohaletoimetatud Ostja poolt näidatud aadressile, ei ole Ostjal õigus esitada pretensioone seoses ebasobivale isikule tarnitud kaupadega.

9.3. Müüja tarnib kaubad Ostjale tavaliselt 2 – 4 tööpäeva jooksul, välja arvatud kui Veebipoes on näidatud teistsugune tarnetähtaeg. Igal juhul tarnitakse kaubad Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Kaupade tarnetähtaega hakatakse arvestama järgmisest päevast alates Müüja arvele kaupade eest tasutud summa laekumisest. Need tähtajad on esialgsed. Need ei ole kohaldatavad ka juhtudel, kui Müüja laos ei ole vajalikke kaupasid, Ostja on aga teavitatav tema poolt tellitud kaupade puudusest. Kinnitades käesolevaid Eeskirju nõustub Ostja, et erijuhtudel võib kaupade tarnimine hilineda ettenägematutel, Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel. Sellisel juhul teevad Pooled kõik endast oleneva, et kooskõlastada kauba tarnetähtaegasid ja muid tingimusi. Kui müüja ei tarni kaupasid lisatähtaja jooksul ja kui Müüjal ning Ostjal ei õnnestu jõuda omavahelisele kokkuleppele teisiti, võib Ostja loobuda tellimusest, teavitades sellest Müüjat kirjalikult Eeskirjades näidatud kontaktandmetel. Kui kaupade eest on tehtud ettemaks, tagastatakse Ostjale kaupade eest tasutud raha 14 päeva jooksul alates kirjalikust tellimusest loobumise teate saamisest.

9.4. Igal juhul on Müüja vabastatav vastutusest kauba tähtaegse mitte kohaletoimetamise eest, kui Ostjale ei ole kaubad tarnitavad või on tarnitavad mitte õigeaegselt Ostja süü läbi või Müüjast mitteolenevatel asjaoludel.

9.5. Kui Ostja märkab kohaletoimetamise ajal pakendi kahjustusi, tarnitud kaupade komplekteerituse (valiku), koguse mittevastavusi, peab ta igal juhul näitama kulleri poolt esitatud saadetise kohaletoimetamise dokumendis ära märkused või koostama nende rikkumiste kohta eraldi akti. Seda kohustub Ostja tegema kulleri osalusel. Kui Ostja ei kontrolli pakendit, tarnitud kaupade komplekteeritust (valikut), kogust ja / või ei näita puudusi ära kulleri poolt esitatud saadetise kohaletoimetamise dokumendis, loetakse, et saadetis on tarnitud sobiva ja mitte rikutuna.

 

10. Kaupade kvaliteet

10.1. Iga Veebipoes müüdava kauba omadused ja andmed on üldiselt kirjeldatavad iga kauba juures olevas kaubakirjelduses. 

10.2. Müüja ei võta endale vastutust selle eest, et Veebipoe fotodel kujutatud kaubad võivad erinevate parameetrite poolest (kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, enda suuruse, kuju, värvi jms poolest) mitte vastata reaalsete kaupade parameetritele seoses Ostja kasutatava kuvari eripärade või teistel tehnilistel põhjustel. Enne ostu-müügilepingu sõlmimist peab Ostja lugema läbi kaubakirjelduse.   

10.3. Teatud kindlatel kaupadel on teatud kindel kasutustähtaeg, mis on näidatud toote pakendil.

10.4. Juhtudel, kui tuginedes õigusaktidele on konkreetsetele kaupadele määratud teatud kindel kasutustähtaeg, kohustub Müüja selliseid kaupasid müüma Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada neid enne kasutustähtaja lõppemist.

11. Kauba tagastamine

11.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, kvaliteetseid kaupasid vahetatakse / tagastatakse, mittekvaliteetseid kaupasid vahetatakse, tagastatakse, juhindudes 22. juuli 2014. a LV Valitsuse määrusega nr 738 kinnitatud „Jaemüügi eeskirjadest“, Leedu Vabariigi Tsiviilkoodeksist ja teistest Leedu Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Tagastatud kauba eest makstud raha kantakse kõigil juhtudel üle ainult maksja arvelduskontole. 

11.2. Sobiva kvaliteediga toiduaineid ei vahetata ega tagastata, välja arvatud juhul, kui Müüja otsustab teisiti. Pakitud, sobiva kvaliteediga kaupasid, mis on peale kohaletoimetamist pakendist välja võetud ja mis ei ole tagastamiseks sobivad tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, võib samuti vahetada ja tagastada ainult Müüja nõusolekul.

11.3. Kui Müüja on sellega nõus, võib Ostja tagastada kvaliteetse kauba 30 kalendripäeva jooksul alates selle kohaletoimetamise päevast juhul, kui kvaliteetne kaup on tagastatav vastavalt käesolevate Eeskirjade tingimustele ja saada selle eest makstud raha tagasi käesolevates Eeskirjades määratud korras ja tähtaegadel (raha tagastamise garantii).

11.4. Kui ostja tahab tagastada kvaliteetse/kvaliteetseid kauba/kaupasid, peab ta, vastavalt 11.3 punktile, teavitama sellest Müüjat 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjalikult e-posti teel info@norameda.com, näidates ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused. Peale taotluse saamist võtab Müüja Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul ja kui ta on kvaliteetse kauba tagastamisega nõus, täpsustab ta kvaliteetse kauba tagastamise või vahetamise üksikasjad või teavitab ostjat, et ei nõustu kvaliteetse kauba tagastamisega.

11.5. Kvaliteetse kauba tagastamisel tuleb pidada kinni järgmistest tingimustest:

11.5.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;

11.5.2. kaup ei tohi olla Ostja poolt rikutud;

11.5.3. kaup ei tohi olla kasutatud ja sellel peab olema kaubanduslik välimus (etiketid ei tohi olla rikutud, kaitsekile ei tohi olla eemaldatud jne);

11.5.4. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamise dokument.

11.6. Tagastatav kaup peab olema komplekteeritud selliselt, nagu Ostja selle sai.

11.7. Kui müüja on veendunud, et kvaliteetne kaup vastab käesolevates Eeskirjades määratud tingimustele, tagastab ta raha maksja arvelduskontole 9–14 tööpäeva jooksul või vahetab Ostja soovil tagastatud kvaliteetse kauba sama tähtaja jooksul uue vastu. Kui Ostja ei pea kinni käesolevates Eeskirjades määratud kauba tagastamise tingimustest, on Müüjal õigus loobuda tagastatava kauba vastuvõtmisest.

11.8. Kvaliteetseid ja mittekvaliteetseid Kaupasid saab tagastada Ostja valikul:

11.8.1. kulleriga (kulleri kohaletuleku, Ostja poolt näidatud aadressil saadetise vastuvõtmise ja kohaletoimetamise eest Müüjale tasub Ostja); 

11.8.2. posti teel (Ostja tagastab Kaubad enda poolt valitud postiosakonnas omal kulul).

11.9. Kui Ostja tagastab või vahetab kvaliteetse kauba peale 14 päeva möödumist, kuid enne 30 päeva möödumist kauba saamise päevast, ei korvata Ostjale kauba kohaletoimetamise eest makstud kulusid, samuti tasub Ostja kõik kauba kohaletoimetamise kulud, mis on seotud kvaliteetse kauba tagastamise ja / või vahetamisega.

11.10. Müüja korvab Ostjale ebakvaliteetse kauba tagastamisega seotud kulud Leedu Vabariigis, juhindudes käesolevatest Eeskirjadest ning Leedu Vabariigi õigusaktide tingimustest, kui on veendunud, et Ostja tagastas kauba just nimelt seoses ebasobiva kvaliteediga.

11.11. Kauba seaduslik garantiiaeg on 24 kuud, kui sellele ei ole määratud aegumiskuupäeva.

 

12. Teabevahetus / Kaebuste läbivaatamise kord.

12.1. Müüja teavitab Ostjat, kasutades tema registreerimisvormil esitatud e-posti aadressi, Ostja saab aga kasutada kõiki sidevahendeid, mis on näidatud Veebipoe veebilehe osas “Kontaktid”.

12.2. Kõiki kaebusi saab esitada kinnisele aktsiaseltsile „Norameda“ e-posti teel info@norameda.lt või kirja teel: Uždaroji akcinė bendrovė „Norameda“, Gynėjų g. 16, Vilnius, Leedu Vabariik, või telefoni teel ( 8 5) 2306499

12.3. Müüjal on õigus vaadata kaebusi läbi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates nende saamise päevast, kui Leedu Vabariigi õigusaktid ei näe ette teistsuguseid tähtaegasid. Keeruliste juhtumite korral võib see tähtaeg olla pikendatav 15 (viisteist) päeva. Vastused Ostjate kaebustele esitatakse e-posti teel või telefoni teel, või Ostja poolt näidatud aadressil.

 

13. Vastutus

13.1. Ostja on täielikult vastutav registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerumisvormil ebatäpsed andmed, ei vastuta Müüja seoses sellega tekkinud tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist. 

13.2. Registreerunud Ostja vastutab enda liitumisandmete ohutuse eest ja on kohustatud tagama, et need ei oleks edastatavad kolmandatele isikutele. Kui Veebipoe teenuseid kasutab kolmas Veebipoega liitunud isik, kasutades Ostja liitumisandmeid, loeb Müüja, et see isik on Ostja. 

13.3. Kahju tekkimisel hüvitab süüdi olev Pool teisele Poolele põhjustatud kahjud Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras ja alustel.  

 

14. Turundus ja teave

14.1. Müüja võib Veebipoes algatada enda äranägemise järgi erinevaid kampaaniaid, muuta nende tingimusi või peatada need, juhindudes Leedu Vabariigi õigusaktidest. 

14.2. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormil näidatud kontaktandmetele. 

14.3. Müüja ei vastuta selle eest, kui Ostja ei saa kätte saadetavaid teateid või kinnitusi seoses internetiühenduse, e-posti, sidevõrkude katkestustega.

14.4. Kui Ostja on nõus, et Müüja töötleb Ostja poolt kaupade tellimisel esitatud isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, samuti, kui ta on nõus saama e-uudiskirju pakkumiste ja artiklitega, märgib ta selle linnukesega ära tellimuse tegemise ajal või kinnitab enda nõusoleku selgesõnaliselt Veebipoes. Peale seda, kui Ostja on andnud nõusoleku töödelda tema isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, samuti saada e-uudiskirju pakkumiste ja artiklitega kuid soovib sellest hiljem loobuda, teavitab ta sellest Müüjat 14.5 punktis määratud korras. Peale seda ei saada Müüja Ostjale e-uudiskirju ja ei kasuta tema isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel. Ostja on teadlik enda õigusest mitte nõustuda, et tema isikuandmeid töödeldaks otseturunduse eesmärkidel.

14.5. Ostjal on igal ajal õigus tühistada nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel, esitades Müüjale vastava teate.

14.6. Kui ostja ei soovi enam saada talle adresseeritud pakkumisi või soovib muuta uudiskirjade seadistusi, võib ta seda teha ka ise, sisenedes enda kontole.

15. Lepingust loobumise eeskirjad on kord. 

15.1. Ostjal on õigus, näitamata ära põhjuseid ja kogemata muid kulusid, väljaarvatud LV tsiviilseadustiku  6.228-11  artiklis sätestatu, loobuda Müüjaga sõlmitud kaugmüügilepingust („Lepingust“), väljaarvatud juhtumid, mil Leping sõlmiti seoses pakitud kaupade ostmisega ja mis võeti pakendist välja peale kohaletoimetamist või mis ei ole tagastamiseks sobivad tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, samuti muudel Leedu Vabariigi õigusaktidega määratud põhjustel. Lepingust loobumise ajavahemik lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva möödumisel sellest, kui Ostja või Müüja poolt näidatud isik, välja arvatud kohaletoimetaja, sai kätte kauba või viimase kauba (kui on sõlmitav leping, vastavalt millele tellib Ostja ühe tellimusega rohkem, kui ühe kauba ja need on tarnitavad eraldi), viimase partii või osa (kui on sõlmitav leping, vastavalt millele on kaup tarnitav eraldi partiide või osadena). Lepingust loobumise õiguse kasutamiseks peab Ostja enda otsusest esitama üheti mõistetava avalduse (kirjalikult, Lepingus näidatud aadressil või e-posti aadressil info@norameda.lt, näidates ära tagastatava kauba ja selle tellimuse numbri). Ostja võib kasutada Leedu Vabariigi õigusaktidega määratud loobumise vormi, kuid see ei ole kohustuslik. Selleks, et pidada kinni loobumise tähtajast, piisab, kui Ostja saadab teate sellest, et kasutab enda Lepingust loobumise õigust enne loobumise tähtaja lõppemist.

15.2. Kui Ostja loobub lepingust, peab Müüja igal juhul ja mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates Ostjalt lepingust loobumise teate saamisest, tagastama Ostjale tema poolt makstud raha ja kogetud kulud.  Müüja teeb tagastuse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas Ostja, tehes esmase makse, välja arvatud juhul, kui kauba eest tasuti kullerile kohaleoimetamise ajal – sellisel juhul tagastatakse raha pangaarvele või posti teel. Igal juhul ei pea Ostja maksma mingeid sellise raha tagastamisega seotud kulusid. 

15.3. Ostja vastutab kauba hinna langemise eest, mis on tekkinud seoses tegevusega, mis ei ole omane kauba iseloomule, omadustele ja toimimise määramiseks. Kauba tagastamise kohustus jääb Ostjale.

 

16. Lõppsätted

16.1. Käesolevad Eeskirjad on koostatud juhindudes LV Tsiviilseadustikust, LV Tarbijakaitseseadusest, 22. juuli 2014 Valitsuse määrusega nr 738 kinnitatud „Jaemüügi eeskirjadest”, teistest kehtivatest Leedu Vabariigi õigusaktidest.

16.2. Käesolevatele Eeskirjadele ja Poolte vahelistele suhetele on rakendatav Leedu Vabariigi seadus ja need on selgitatavad, tuginedes Leedu Vabariigi seadustele.

16.3. Kõik vastuolud, mis tekivad seoses käesolevate Eeskirjade täitmisega, on lahendatavad läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei õnnestu, on need lahendatavad Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras.

16.4. Taotluse / kaebuse seoses meie Veebipoest soetatud kaupade ja teenustega saad esitada Riiklikule tarbijakaitseteenistusele (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-posti aadress  tarnyba@vvtat.lt, tel 8 5 262 67 51, faks (8 5) 279 1466, veebileht www.vvtat.lt, selle territoriaalsetele allüksustele veebilehel –  http://vvtat.lt/lt/struktuur_ja_kontaktid/territoriaalsed-allüksused.html) või täites avalduse vormi  EGS platvormil http://ec.europa.eu/odr/.

16.5. Pooled on vabastatavad käesolevate Eeskirjade täitmisest, kui neid ei ole võimalik täita seoses ettenägematute asjaoludega (Force Majeure asjaoludega) mis hõlmavad:

16.5.1. tulekahju, plahvatust, tormi ja muid stiihilisi õnnetusi ning loodusjõudusid, mis takistavad kohustusi täita või millega seoses viibib nende täitmine;

16.5.2. sündmusi ja asjaolusid, mida lepingu Pooled (Pool) ei saa kontrollida ja mis ei võimalda kohustusi täita või seoses millega viibib nende täitmine;

16.5.3. Riigikogu või valitsuse tegevust, mis takistavad kohustuste täitmist  või seoses millega võib  nende täitmine viibida.